Τα ουσιαστικά

Τα ουσιαστικά είναι οι λέξεις με τις οποίες περιγράφουμε τα πράγματα και τον κόσμο γύρω μας. Μπορεί να δηλώνουν πρόσωπο, ζώο, τόπο, πράγμα, αλλά και πιο αφηρημένες έννοιες όπως ενέργεια, κατάσταση και ιδιότητα. 

Στο μάθημα αυτό θα μάθεις τα πάντα για τα ουσιαστικά, πώς να τα ξεχωρίζεις, πώς να καταλαβαίνεις το γένος και τον αριθμό τους και πότε να τα γράφεις με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο.