Τα άρθρα και τα ουσιαστικά

Description

Στο μάθημα αυτό, που απευθύνεται σε παιδιά 8-10 ετών, διδάσκονται τα άρθρα και τα ουσιαστικά. Συγκεκριμένα τα παιδιά θα μάθουν τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα, τον ενικό και τον πληθυντικό, τα γένη και τις πτώσεις των άρθρων και των ουσιαστικών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κλίση των ουσιαστικών μέσα από παραδείγματα στο μάθημα αλλά και ασκήσεις.

Το υλικό είναι χωρισμένο σε επιμέρους μαθήματα και συνολικά περιλαμβάνει 8 βίντεο και 17 online ασκήσεις σε μορφή κουίζ όπου το παιδί μπορεί να διαπιστώσει μόνο του την πρόοδό του και να δει σε ποια σημεία κάνει λάθη. Το μάθημα συνοδεύεται από εκτυπώσιμο τετράδιο ασκήσεων με 22 ασκήσεις για παραπάνω εξάσκηση.

Αναλυτικά το υλικό που περιλαμβάνεται στο μάθημα:

  • Οριστικά και αόριστα άρθρα (mp4)
  • Τα γένη και ο αριθμός των άρθρων (mp4)
  • Τα ουσιαστικά (mp4)
  • Η κλίση των οριστικών άρθρων (mp4)
  • Η κλίση των αόριστων άρθρων (mp4)
  • Η κλίση των αρσενικών ουσιαστικών (mp4)
  • Η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών (mp4)
  • Η κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών (mp4)
  • 15 κουίζ (online)
  • Φυλλάδιο 22 ασκήσεων (downloadable pdf)

 

What Will I Learn?

  • Γραμματική
  • Άρθρα
  • Ουσιαστικά
  • Ενικός - Πληθυντικός
  • Αρσενικό - Θυλυκό - Ουδέτερο
  • Ονομαστική - Γενική - Αιτιατική
  • Κλίση των άρθρων και των ουσιαστικών

Topics for this course

8 Lessons01h 20m 19s

Τα άρθρα

Τα άρθρα – Οριστικά και αόριστα άρθρα
Τα άρθρα
Είναι σωστό ή λάθος;
Τα γένη και ο αριθμός των άρθρων
Τα γένη των άρθρων
Ο αριθμός των άρθρων

Τα ουσιαστικά

Η κλίση των άρθρων

Η κλίση των ουσιαστικών

About the instructor

Νεφέλη

Instructor

Γειά σου! Με λένε Νεφέλη και είμαι η δασκάλα σου των ελληνικών :) Έχω σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και έχω Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αγαπώ πολύ την ελληνική γλώσσα και τα παιδιά! Και πιστεύω πως μέσα από τα μαθήματα αυτά θα μάθουμε μαζί πολλά και ωραία πράγματα και θα αγαπήσουμε πραγματικά την ελληνική γλώσσα!
0 (0 ratings)

10 Courses

24 students

Material Includes

  • Τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα
  • Τα άρθρα - Γένη και αριθμός
  • Τα ουσιαστικά
  • Η κλίση των οριστικών άρθρων
  • Η κλίση των αόριστων άρθρων
  • Η κλίση των αρσενικών ουσιαστικών
  • Η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών
  • Η κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών
  • Εκτυπώσιμο υλικό (22 ασκήσεις σε μορφή pdf)

Pick a plan