Τα άρθρα – Οριστικά και αόριστα άρθρα

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στα άρθρα. Μαθαίνουμε τα οριστικά άρθρα και τα αόριστα άρθρα, πώς χρησιμοποιούνται και πώς να τα ξεχωρίζουμε. 

 

Κατεβάστε και τυπώστε το τετράδιο ασκήσεων με ασκήσεις για όλες τις ενότητες των μαθημάτων: