Η κλίση των οριστικών άρθρων

Τα άρθρα κλίνονται! Έχουν δηλαδή πτώσεις, και συγκεκριμένα έχουν ονομαστική, γενική και αιτιατική. Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε να κλίνουμε τα οριστικά άρθρα.