Αρσενικά Ουσιαστικά

Το μάθημα αυτό καλύπτει την κλίση των αρσενικών ουσιαστικών, ισοσύλλαβων και ανισοσύλλαβων. 

Όπως θα δεις και στο βίντεο, θα μάθουμε σε αυτό το μάθημα κάποιες περίεργες λέξεις, όπως ισοσύλλαβο, ανισοσύλλαβο αλλά και οξύτονο, παροξύτονο!!! Στην πραγματικότητα είναι πολύ απλές, όπως θα ανακαλύψεις σύντομα ακούγοντας το μάθημα.