Οι αριθμοί, τα σχήματα και τα μεγέθη

Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε τους αριθμούς, τα σχήματα και τα μεγέθη.

Οι αριθμοί

Ξεκινάμε από το 1 ως το 3 και στη συνέχεια μαθαίνουμε τους αριθμούς ως το 10. Μαθαίνουμε πώς γράφονται οι αριθμοί, πώς προσθέτουμε και πώς αφαιρούμε.

Τα σχήματα

Μαθαίνουμε τα ονόματα των σχημάτων αλλά και πώς να τα ξεχωρίζουμε, εισάγοντας τις έννοιες του ίδιου και του διαφορετικού

Τα μεγέθη

Συγκρίνουμε σχήματα και πράγματα και μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο.

Οι εποχές και οι μήνες

Μαθαίνω για τις εποχές που αλλάζουν καθώς η γη μας κινείται γύρω από τον ήλιο. Μαθαίνω για το κρύο και τη ζέστη, τα χειμωνιάτικα και τα καλοκαιρινά ρούχα. Μαθαίνω τους μήνες που έχει κάθε εποχή και τους ακούω στη σειρά με μουσική.

Τα χρώματα, τα ρούχα και τα παιχνίδια

Στο μάθημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν τα χρώματα, τα ρούχα και τα παιχνίδια.

Μαθαίνουμε ποια είναι τα βασικά χρώματα και στη συνέχεια μαθαίνουμε να τα δείχνουμε. Μετά μαθαίνουμε σταδιακά να λέμε το όνομα κάθε χρώματος.

Τα ρούχα: μαθαίνω τα ονόματα των ρούχων μου και παίζω με τα ρούχα και τα χρώματα. Μετά, μαθαίνω να ονοματίζω και όλα τα παιχνίδια μου.

Στο τέλος, ακούω και βλέπω το κλασικό παραμύθι “Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι”.

 

Τα άρθρα και τα ουσιαστικά

Στο μάθημα αυτό, που απευθύνεται σε παιδιά 8-10 ετών, διδάσκονται τα άρθρα και τα ουσιαστικά. Συγκεκριμένα τα παιδιά θα μάθουν τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα, τον ενικό και τον πληθυντικό, τα γένη και τις πτώσεις των άρθρων και των ουσιαστικών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κλίση των ουσιαστικών μέσα από παραδείγματα στο μάθημα αλλά και ασκήσεις.

Το υλικό είναι χωρισμένο σε επιμέρους μαθήματα και συνολικά περιλαμβάνει 8 βίντεο και 17 online ασκήσεις σε μορφή κουίζ όπου το παιδί μπορεί να διαπιστώσει μόνο του την πρόοδό του και να δει σε ποια σημεία κάνει λάθη. Το μάθημα συνοδεύεται από εκτυπώσιμο τετράδιο ασκήσεων με 22 ασκήσεις για παραπάνω εξάσκηση.

Αναλυτικά το υλικό που περιλαμβάνεται στο μάθημα:

  • Οριστικά και αόριστα άρθρα (mp4)
  • Τα γένη και ο αριθμός των άρθρων (mp4)
  • Τα ουσιαστικά (mp4)
  • Η κλίση των οριστικών άρθρων (mp4)
  • Η κλίση των αόριστων άρθρων (mp4)
  • Η κλίση των αρσενικών ουσιαστικών (mp4)
  • Η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών (mp4)
  • Η κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών (mp4)
  • 15 κουίζ (online)
  • Φυλλάδιο 22 ασκήσεων (downloadable pdf)