Μαθαίνω ελληνικά

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό

Τα άρθρα

Για παιδιά 8-10 ετών

Τι είναι τα άρθρα, ποια είναι τα οριστικά και ποια τα αόριστα άρθρα; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο;

Στο μάθημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν γραμματική εύκολα, με παραδείγματα και εικόνες.