Μαθαίνω να γράφω

Μαθαίνω να γράφω μπαστουνάκια

Τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά και μεθοδικά πώς να γράφουν απλές γραμμές, ή αλλιώς “μπαστουνάκια”.

Ξεκινάμε από την κάθετη γραμμή και προχωράμε στην οριζόντια γραμμή αλλά και στον συνδυασμό των δύο αυτών γραμμών. Στη συνέχεια περνάμε στις πλάγιες γραμμές με διαφορετική φορά.

Για τα μαθήματα αυτά είναι πολύ χρήσιμο να εκτυπώσουμε τα αντίστοιχα φυλλάδια με οδηγούς έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν άνετα το μάθημα και να ξεκινήσουν να γράφουν.