Βελτιώνω τα ελληνικά μου

Τα μαθήματα της σειράς “Βελτιώνω τα ελληνικά μου” είναι προσαρμοσμένα για τις παιδαγωγικές ανάγκες παιδιών και εφήβων 12-16 ετών που μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα ή που μεγαλώνουν σε περιβάλλον που δεν έρχονται συχνά σε επαφή με φυσικούς ομιλητές. Μέσα από παιδαγωγικά βίντεο, κείμενα, ασκήσεις και αφήγηση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και βελτιώνουν το καθημερινό τους λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα τόσο στον προφορικό όσο και στον προφορικό τους λόγο. 

Η σειρά μαθημάτων  “Βελτιώνω τα ελληνικά μου” αποτελείται από τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Βελτιώνω τον γραπτό μου λόγο
 • Βελτιώνω τον προφορικό μου λόγο
 • Βελτιώνομαι στη γραμματική
 • Βελτιώνομαι στο συντακτικό
 • Μαθαίνω για την Ελλάδα
 • Προετοιμάζομαι για το Α2 στα ελληνικά
 • Προετοιμάζομαι για το Β1 στα ελληνικά
 • Προετοιμάζομαι για το Β2 στα ελληνικά
Οι ενότητες και τα μαθήματα που περιλαμβάνουν αναλυτικά:

Γεωγραφία της Ελλάδας

Για εφήβους 12-14 ετών

Μιλάμε για την Ελλάδα, τα βουνά και τις θάλασσές της, τις πόλεις και τα χωριά. Στη σειρά “Γεωγραφία της Ελλάδας” τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από ενημερωτικά βίντεο την γεωγραφία της χώρας μας και παράλληλα βελτιώνουν τα ελληνικά τους ακούγοντας και διαβάζοντας.

Η σειρά περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Η γεωγραφία της Ελλάδας
 • Τα βουνά της Ελλάδας
 • Τα νησιά της Ελλάδας
 • Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
 • Η Πελοπόννησος και η Κρήτη

Μαθήματα που προστέθηκαν πρόσφατα στην κατηγορία Tweens: