Βελτιώνω τα ελληνικά μου

Τα μαθήματα της σειράς “Βελτιώνω τα ελληνικά μου” είναι προσαρμοσμένα για τις παιδαγωγικές ανάγκες παιδιών και εφήβων 12-16 ετών που μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα ή που μεγαλώνουν σε περιβάλλον που δεν έρχονται συχνά σε επαφή με φυσικούς ομιλητές. Μέσα από παιδαγωγικά βίντεο, κείμενα, ασκήσεις και αφήγηση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και βελτιώνουν το καθημερινό τους λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα τόσο στον προφορικό όσο και στον προφορικό τους λόγο. 

Η σειρά μαθημάτων  “Βελτιώνω τα ελληνικά μου” αποτελείται από τις εξής διδακτικές ενότητες:

  • Βελτιώνω τον γραπτό μου λόγο
  • Βελτιώνω τον προφορικό μου λόγο
  • Βελτιώνομαι στη γραμματική
  • Βελτιώνομαι στο συντακτικό
  • Μαθαίνω για την Ελλάδα
  • Προετοιμάζομαι για το Α2 στα ελληνικά
  • Προετοιμάζομαι για το Β1 στα ελληνικά
  • Προετοιμάζομαι για το Β2 στα ελληνικά
Οι ενότητες και τα μαθήματα που περιλαμβάνουν αναλυτικά: