Ουδέτερα Ουσιαστικά

Στο τελευταίο αυτό μάθημα θα μάθουμε την κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών, όπως το παιδί, το δέμα, το βουνό, το δάσος, αλλά και το γεγονός, το τρέξιμο, το τέρας, το μέλλον και το βράδυ.