Η κλίση των αόριστων άρθρων

Στο μάθημα αυτό θα δούμε την κλίση των αόριστων άρθρων στην ονομαστική, τη γενική και την αιτιατική.