Δίψηφα φωνήεντα?

Μαθαίνουμε τα δίψηφα φωνήεντα: ου, ει, αι, οι

Δίψηφα σύμφωνα?

Μαθαίνουμε τα δίψηφα σύμφωνα: τσ, τζ, γκ, γγ, μπ, ντ

Συνδυασμοί γραμμάτων?

Μαθαίνουμε τους συνδυασμούς γραμμάτων αυ και ευ

Επανάληψη?

Επανάληψη στα δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα και στους συνδυασμούς γραμμάτων

Φυλλάδιο ασκήσεων?

Ασκήσεις στα δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα και στους συνδυασμούς γραμμάτων
Εκτυπώσιμο φυλλάδιο

Εκτυπώσιμο φυλλάδιο ασκήσεων:

Εκτυπώσιμο φυλλάδιο ασκήσεων που καλύπτει την ύλη όλων των μαθημάτων της ενότητας.

Ασκήσεις για τα :

  • δίψηφα φωνήεντα ου, ει
  • δίψηφα φωνήεντα αι, οι
  • δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ
  • δίψηφα σύμφωνα γγ,τζ, τσ
  • συνδυασμούς γραμμάτων αυ, ευ