Οι ήχοι και τα γράμματα

Οι ήχοι και τα γράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για παιδιά 5 ετών.

Στη σειρά αυτή μαθημάτων μαθαίνουμε συστηματικά τους ήχους που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα.

Τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα την έννοια του γράμματος και στη συνέχεια τον ήχο που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. Ξεκινάμε με τα φωνήεντα και προχωράμε μεθοδικά και στα σύμφωνα. Στη συνέχεια εξηγούμε ξανά ένα-ένα τα γράμματα και τον ήχο στον οποίο αντιστοιχεί το καθένα στην επανάληψη. Συνδέουμε κάθε γράμμα με μία λέξη η οποία αρχίζει από αυτό το γράμμα για να θυμόμαστε πιο εύκολα τους ήχους των γραμμάτων.

Τα μαθήματα συνοδεύονται από εκτυπώσιμο υλικό για να χρωματίσουμε τα γράμματα που μάθαμε.

 

Οι αριθμοί, τα σχήματα και τα μεγέθη

Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε τους αριθμούς, τα σχήματα και τα μεγέθη.

Οι αριθμοί

Ξεκινάμε από το 1 ως το 3 και στη συνέχεια μαθαίνουμε τους αριθμούς ως το 10. Μαθαίνουμε πώς γράφονται οι αριθμοί, πώς προσθέτουμε και πώς αφαιρούμε.

Τα σχήματα

Μαθαίνουμε τα ονόματα των σχημάτων αλλά και πώς να τα ξεχωρίζουμε, εισάγοντας τις έννοιες του ίδιου και του διαφορετικού

Τα μεγέθη

Συγκρίνουμε σχήματα και πράγματα και μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο.

Οι εποχές και οι μήνες

Μαθαίνω για τις εποχές που αλλάζουν καθώς η γη μας κινείται γύρω από τον ήλιο. Μαθαίνω για το κρύο και τη ζέστη, τα χειμωνιάτικα και τα καλοκαιρινά ρούχα. Μαθαίνω τους μήνες που έχει κάθε εποχή και τους ακούω στη σειρά με μουσική.