Οι αριθμοί, τα σχήματα και τα μεγέθη

Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε τους αριθμούς, τα σχήματα και τα μεγέθη.

Οι αριθμοί

Ξεκινάμε από το 1 ως το 3 και στη συνέχεια μαθαίνουμε τους αριθμούς ως το 10. Μαθαίνουμε πώς γράφονται οι αριθμοί, πώς προσθέτουμε και πώς αφαιρούμε.

Τα σχήματα

Μαθαίνουμε τα ονόματα των σχημάτων αλλά και πώς να τα ξεχωρίζουμε, εισάγοντας τις έννοιες του ίδιου και του διαφορετικού

Τα μεγέθη

Συγκρίνουμε σχήματα και πράγματα και μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο.

Τα χρώματα, τα ρούχα και τα παιχνίδια

Στο μάθημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν τα χρώματα, τα ρούχα και τα παιχνίδια.

Μαθαίνουμε ποια είναι τα βασικά χρώματα και στη συνέχεια μαθαίνουμε να τα δείχνουμε. Μετά μαθαίνουμε σταδιακά να λέμε το όνομα κάθε χρώματος.

Τα ρούχα: μαθαίνω τα ονόματα των ρούχων μου και παίζω με τα ρούχα και τα χρώματα. Μετά, μαθαίνω να ονοματίζω και όλα τα παιχνίδια μου.

Στο τέλος, ακούω και βλέπω το κλασικό παραμύθι “Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι”.