Τα χρώματα, τα ρούχα και τα παιχνίδια

Στο μάθημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν τα χρώματα, τα ρούχα και τα παιχνίδια.

Μαθαίνουμε ποια είναι τα βασικά χρώματα και στη συνέχεια μαθαίνουμε να τα δείχνουμε. Μετά μαθαίνουμε σταδιακά να λέμε το όνομα κάθε χρώματος.

Τα ρούχα: μαθαίνω τα ονόματα των ρούχων μου και παίζω με τα ρούχα και τα χρώματα. Μετά, μαθαίνω να ονοματίζω και όλα τα παιχνίδια μου.

Στο τέλος, ακούω και βλέπω το κλασικό παραμύθι “Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι”.