Οι ήχοι και τα γράμματα

Οι ήχοι και τα γράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για παιδιά 5 ετών.

Στη σειρά αυτή μαθημάτων μαθαίνουμε συστηματικά τους ήχους που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα.

Τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα την έννοια του γράμματος και στη συνέχεια τον ήχο που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. Ξεκινάμε με τα φωνήεντα και προχωράμε μεθοδικά και στα σύμφωνα. Στη συνέχεια εξηγούμε ξανά ένα-ένα τα γράμματα και τον ήχο στον οποίο αντιστοιχεί το καθένα στην επανάληψη. Συνδέουμε κάθε γράμμα με μία λέξη η οποία αρχίζει από αυτό το γράμμα για να θυμόμαστε πιο εύκολα τους ήχους των γραμμάτων.

Τα μαθήματα συνοδεύονται από εκτυπώσιμο υλικό για να χρωματίσουμε τα γράμματα που μάθαμε.