Η Ουρανία και οι πειρατές

Μαθαίνουμε τα δίψηφα φωνήεντα, τα δίψηφα σύμφωνα και συνδυασμούς γραμμάτων μέσα από ιστορίες και κείμενα.

Στη σειρά μαθημάτων “Ο θησαυρός και το φεγγάρι” τα παιδιά διδάσκονται τους συνδυασμούς γραμμάτων αυ και ευ, τα δίψηφα φωνήεντα αι, οι, ει,ου και τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ, γγ, τσ και τζ.

Κατάλληλο για παιδιά πρώτης και δευτέρας Δημοτικού.