Τα άρθρα και τα ουσιαστικά

Στο μάθημα αυτό, που απευθύνεται σε παιδιά 8-10 ετών, διδάσκονται τα άρθρα και τα ουσιαστικά. Συγκεκριμένα τα παιδιά θα μάθουν τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα, τον ενικό και τον πληθυντικό, τα γένη και τις πτώσεις των άρθρων και των ουσιαστικών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κλίση των ουσιαστικών μέσα από παραδείγματα στο μάθημα αλλά και ασκήσεις.

Το υλικό είναι χωρισμένο σε επιμέρους μαθήματα και συνολικά περιλαμβάνει 8 βίντεο και 17 online ασκήσεις σε μορφή κουίζ όπου το παιδί μπορεί να διαπιστώσει μόνο του την πρόοδό του και να δει σε ποια σημεία κάνει λάθη. Το μάθημα συνοδεύεται από εκτυπώσιμο τετράδιο ασκήσεων με 22 ασκήσεις για παραπάνω εξάσκηση.

Αναλυτικά το υλικό που περιλαμβάνεται στο μάθημα:

  • Οριστικά και αόριστα άρθρα (mp4)
  • Τα γένη και ο αριθμός των άρθρων (mp4)
  • Τα ουσιαστικά (mp4)
  • Η κλίση των οριστικών άρθρων (mp4)
  • Η κλίση των αόριστων άρθρων (mp4)
  • Η κλίση των αρσενικών ουσιαστικών (mp4)
  • Η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών (mp4)
  • Η κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών (mp4)
  • 15 κουίζ (online)
  • Φυλλάδιο 22 ασκήσεων (downloadable pdf)