Ελληνικά

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται εδώ αποτελεί μέρος των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα και τις τάξεις μας σε συνδυασμό με τη διδασκαλία. Η χρήση ψηφιακού υλικού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξ’αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν μια πιο σφαιρική σχέση με τη Γλώσσα και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκτούν.  

 

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση ελληνικών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Εικονογραφημένες παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και δραστηριότητες για την εύκολη εκμάθηση λεξιλογίου και βασικών γραμματικών και συνταγματικών δομών.

Το εκπαιδευτικό υλικό επιτρέπει στους μικρούς μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο μέσα από την ελληνική γλώσσα και να μάθουν χωρίς κόπο το βασικό λεξιλόγιο της γλώσσας μας ως φυσικοί ομιλητές. 

Τα βασικά εργαλεία της Γλώσσας

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτή την ενότητα δίνει έμφαση στα βασικά γραμματικά και συντακτικά στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για τα δομικά εργαλεία που θα χρειαστούν οι μαθητές ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ελληνική και να προχωρήσουν στην παραγωγή λόγου με σιγουριά. 

Τα βασικά εργαλεία της Ελληνικής Γλώσσας χρησιμοποιούνται κατάλληλα προσαρμοσμένα στη διδασκαλία όλων των βαθμίδων, με τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών. 

Μαθητές Γυμνασίου

Τα ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε μαθητές Γυμνασίου περιλαμβάνουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία προκειμένου οι μαθητές να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις τόσο για την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου όσο και για την ίδια την παραγωγή λόγου.

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτή την ενότητα χρησιμοποιείται στη διδασκαλία σε συνδυασμό με άλλα ψηφιακά και μη εργαλεία.  

Τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα

Τα μαθήματα της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας απευθύνονται κυρίως σε μεγαλύτερους σε ηλικία ή ενήλικες μαθητές που επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά. 

Ακολουθούνται μέθοδοι διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε συνδυασμό με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών. Η σύγχρονη διδασκαλία περιλαμβάνει μαθήματα σε πραγματικό χρόνο ενώ η ασύγχρονη αποτελείται από πακέτα εργασιών που μπορούν οι μαθητές να επισκέπτονται και να διαβάζουν με τον δικό τους ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει παρακολούθηση της προόδου, διόρθωση και επικοινωνία με τους καθηγητές για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών. 

Πολιτισμός

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις πολιτισμικές προασλαμβάνουσες των μαθητών μέσα από τα μαθήματα Ελληνικών. Η ζωή στην Ελλάδα, η ελληνική ιστορία, οι ιδιαιτερότητες και οι ομορφιές του τόπου μας ζωντανεύουν μέσα από τα μαθήματα και μέσα από αναφορές σε τόπους, γιορτές, ήθη και έθιμα που συνδέονται με τη ζωή στην Ελλάδα αλλά και με τη ζωντανή Γλώσσα. Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδική μέριμνα και έχουν προετοιμαστεί διδακτικές ενότητες για όλα τα επίπεδα διδασκαλίας που περιλαμβάνουν αναφορές στην Ελλάδα και τις παραδόσεις της.