Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται εδώ αποτελεί μέρος των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα και τις τάξεις μας σε συνδυασμό με τη διδασκαλία. Η χρήση ψηφιακού υλικού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξ’αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν μια πιο σφαιρική σχέση με τη Γλώσσα και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκτούν.  

Junior

Η εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας, και ειδικά των Αγγλικών, σε μικρή ηλικία αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη ζωή των παιδιών και για το μέλλον τους. Οι διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας σε συνδυασμό με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό καθιστά το μάθημα εύκολο και ευχάριστο, με αποτέλεσμα η απόκτηση της γνώσης να γίνεται με φυσικό και ανεμπόδιστο τρόπο.

Elementary -A1-A2

Στο επίπεδο αυτό τίθενται οι βάσεις ώστε η γνώση των Αγγλικών να παγιωθεί και να επεκταθεί. Η συστηματική χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση του μαθήματος και την απόκτηση γνώσης με τρόπο που μοιάζει με παιχνίδι. Έτσι τα παιδιά θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην εκμάθηση των Αγγλικών τους με ομαλό και σταδιακό τρόπο και να θέσουν τις βάσεις για τη σωστή εκμάθηση της Γλώσσας. 

Pre-Intermediate B1

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για την εμπέδωση της Ξένης Γλώσσας και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου όσο και σε επίπεδο γραμματικής και σύνταξης. Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας που δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να εξασκηθεί επιπρόσθετα και στα προφορικά αλλά και στην ακουστική κατανόηση ώστε να έχει μια όσο το δυνατόν πιο φυσική και συνολική σχέση με την Ξένη Γλώσσα. 

Intermediate B2

Άρτια και προσεγμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις του British Counsil για το Cambridge First for Schools (First Certificate in English – FCE).  Συστηματική προετοιμασία τόσο για κάθε μέρος των εξετάσεων όσο και συνολικά μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και προσομοίωση εξετάσεων. 

Upper Intermediate C1

Πρόκειται για το ενδιάμεσο επίπεδο ανάμεσα στο Β2 όπου η γνώση της Ξένης Γλώσσας έχει ουσιαστικά καλύψει σημαντικό κομμάτι της κατανόησης και παραγωγής λόγου προς ένα επίπεδο βαθύτερης κατανόησης και αρτιότερης εκφοράς λόγου. Στο επίπεδο αυτό γίνεται συστηματική εμβάθυνση σε νέα είδη λόγου και πιο περίπλοκα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. 

Advanced C2

Εμβάθυνση στην κατανόηση και χρήση της Ξένης Γλώσσας μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και μέσα από τη χρήση πρωτότυπου υλικού της ομάδας μας. Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής πλέον καλείται να κατανοεί την Αγγλική σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκφοράς λόγου αλλά και να παράγει λόγο με αρτιότητα. Προετοιμασία για το Cambridge English C2 – Proficiency (CPE).