Αποτελεσματική τηλε-εκπαίδευση σε μικρές ομάδες ή ατομικά μαθήματα. Μαθήματα ξένων γλωσσών για παιδιά και ειδικά μαθήματα ενηλίκων. Αποκλειστικά online με τη χρήση νέων τεχνολογιών εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Junior-High! Αγγλικά και Γαλλικά για μαθητές Δημοτικού. Μέσα από το site μας, χωρίς τη χρήση άλλων προγραμμάτων. Υποστήριξη στους μαθητές ώστε να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά την πλατφόρμα. Χρήση εικόνων και παρουσιάσεων power-point ώστε το μάθημα να γίνει παιχνίδι!

Προετοιμασία εξετάσεων First for Schools (FCE). Συστηματική και στοχευμένη προετοιμασία εξετάσεων.

Μελέτη των Γαλλικών του σχολείου. Παρακολούθηση της σχολικής ύλης και ενίσχυση των μαθητών ώστε να ανταποκρίνονται στο μάθημα των Γαλλικών του σχολείου τους. 

Προγράμματα Ξένων Γλωσσών ενηλίκων